Kompetencer

Ortofysioterapi er en

fysioterapeutisk praksis

startet i 2012.

Mit speciale er: genoptræning, second opinion, fodboldskader samt præstationsfremmende fysioterapi.

Jeg har arbejdet 30 år som fysioterapeut, herunder 10 år som speciale ansvarlig indenfor ortopædisk/idrætsmedicinsk fysioterapi i henholdsvis stat og kommune. Min jobfunktion i denne periode var udover patientbehandling/træning, at undervise mine kollegaer samt give second opinion på svære patientcases. I 16 år var jeg tilknyttet SDU som ekstern lektor og samarbejdede med forskere fra universitetet. Dette solide fundament er min praksis bygget på og det kan du benytte dig af hos ortofysioterapi.

Ved den første konsultation stilles såvel en lægefaglig diagnose samt en fysioterapeutisk funktionsdiagnose. Ud fra disse samt ud fra din målsætning planlægges en behandlingsstrategi som består af specifik (genop-)træning samt evt. behandling i form af manuel, terapi, akupunktur, tape etc.

Hos Ortofysioterapi er det træningsterapi som er det primære redskab til at opnå dine mål som smertefrihed og det ønskede aktivitetsniveau. Min ideologi er , at det er dig, som med de rigtige redskaber , bedst kan give dig selv en varig forbedring og mindske/eliminere dine bevægeapparatsmæssige problemer. Jeg kan med min viden, som løbende opdateres, samt min erfaring give dig de rigtige redskaber til smertefrihed og/eller funktionsforbedring.

Sammen er vi et team.

I 30 år har jeg arbejdet med skader i bevægeapparatet. Min erfaring og forskningen viser, at det er den fysioterapi, hvor du er medinddraget og deltager aktivt, der har den største effekt.

Mit speciale er genoptræning, second opinion, fodboldskader samt præstationsfremmende fysioterapi.

Lars NygaardFysioterapeut, MR