Skip to main content

Kompetencer

Ortofysioterapi er en ny fysioterapi praksis startet i 2012. Mit speciale er: genoptræning, fodboldskader samt præstationsfremmende fysioterapi (Test/Screening).

Jeg har arbejdet over 20 år med genoptræning, de sidste 10 år som faglig konsulent inden for ortopædisk/idrætsmedicinsk fysioterapi i såvel stat som kommune (se CV). Min jobfunktion i de 10 år har været at behandle patienter, undervise mine kollegaer i ortopædisk/idrætsmedicinsk fysioterapi samt give ”second opinion” på svære patient cases. Den erfaring og viden som jeg har erhvervet gennem et halvt arbejdsliv og som jævnligt opdateres via min tilknytning til Syddansk Universitet samt kursus og kongresdeltagelse, kan du drage nytte af ved at konsultere mig. Ved første konsultation klarlægger vi dit problem og såvel en lægefaglig diagnose som en fysioterapeutisk funktionsdiagnose stilles. Derefter fremlægger jeg en behandlingsstrategi, som oftest vil være et forløb, hvor du via træningsterapi samt selvbehandling (se definition under fysioterapi) opnår det mål, som vi sætter for dit forløb.

Hos Ortofysioterapi er det primært træningsterapi samt selvbehandling som prioriteres. Min ideologi er, at det er dig som, med de rigtige redskaber, bedst kan give dig selv en varig forbedring og mindske/ eliminere dine bevægeapparatsmæssige problemer. Jeg kan med min viden og erfaring give dig de rigtige redskaber til smertefrihed og/eller funktionsforbedring.

Sammen er vi et team.

I over 20 år har jeg arbejdet med skader i bevægeapparatet, og såvel min erfaring og forskningen viser, at det er den fysioterapi, hvor du er medinddraget og deltager aktivt, der har den største effekt.

Via mit arbejde på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser og arbejder sammen med nogle af Danmarks førende forskere inden for skader i bevægeapparatet, bliver min behandlingsstrategi hele tiden opdateret.

Close Menu

Ortofysioterapi
v/ Lars Nygaard

Fysioterapeut MR
Telefon: 42 22 55 93
CVR: 34239797
lars@ortofysioterapi.dk