Skip to main content

Kompetencer

Ortofysioterapi er en ny fysioterapi praksis startet i 2012. Mit speciale er: genoptræning, second opinion, fodboldskader samt præstationsfremmende fysioterapi (Test/Screening).

Jeg har arbejdet over 30 år med genoptræning.Før opstart af ortofysioterapi arbejdede jeg 10 årsom faglig konsulent inden for ortopædisk/idrætsmedicinsk fysioterapi i såvel stat som kommune (se CV). Min jobfunktion i de 10 år har været at behandle patienter, undervise mine kollegaer i ortopædisk/idrætsmedicinsk fysioterapi samt give ”second opinion” på svære patient cases. Den erfaring og viden som jeg har erhvervet gennem et langt arbejdsliv, kan du drage nytte af ved at konsultere mig. Ved første konsultation klarlægger vi dit problem og såvel en lægefaglig diagnose som en fysioterapeutisk funktionsdiagnose stilles. Derefter fremlægger jeg en behandlingsstrategi, som oftest vil være et forløb, hvor du via træningsterapi samt selvbehandling (se definition under fysioterapi) opnår det mål, som vi sætter for dit forløb.

Hos Ortofysioterapi vægtes træningsterapi højt. Min ideologi er, at det er dig som, med de rigtige redskaber, bedst kan give dig selv en varig forbedring og mindske/ eliminere dine bevægeapparatsmæssige problemer. Jeg kan med min viden og erfaring give dig de rigtige redskaber til smertefrihed og/eller funktionsforbedring.

Sammen er vi et team.

I over 30 år har jeg arbejdet med skader i bevægeapparatet, og såvel min erfaring og forskningen viser, at det er den fysioterapi, hvor du er medinddraget og deltager aktivt, der har den største effekt.

Close Menu

Ortofysioterapi
v/ Lars Nygaard

Fysioterapeut MR
Telefon: 42 22 55 93
CVR: 34239797
lars@ortofysioterapi.dk