Skip to main content

Fysioterapi

Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession, og fysioterapeuter har et teoretisk og praktisk grundlag for at behandle skader og smerter i bevægeapparatet. Behandlingsstrategien vil afhænge af den enkelte fysioterapeut og de kompetencer, som vedkommende har. De redskaber, som kan indgå i behandlingen, er såvel aktive som passive.

De passive er, hvor du ligger på en briks og modtager behandling, fx. manuel behandling, akupunktur eller el-terapi.

Aktiv behandling er, hvor du selv er inddraget i behandlingen og deltager aktivt: træningsterapi og selvbehandling.

Træningsterapi består af flere forskellige træningsmodaliteter bla:
– Reinnervations-træning
– Neuromuskulær kontrol–træning
– Balance–træning
– Udholdenheds–træning
– Styrke-træning
– Kredsløbs-træning
– Idrætsspecifik træning

Hver træningsmodalitet har sit bestemte fokus, og for at træningen har den ønskede effekt, skal træningen udføres med den rette dosis(mængde, belastning, intensitet, restitutionstid). Den enkeltes persons (genop-)træningsplan planlægges ud fra den fysioterapeutiske funktionsdiagnose som stilles ved første konsultation.

Selvbehandling er, hvor du vha. specifikke øvelser mobiliserer/strækker strukturer i bevægeapparatet.

Min behandlinsstrategi er beskrevet under kompetenceprofil

Close Menu

Ortofysioterapi
v/ Lars Nygaard

Fysioterapeut MR
Telefon: 42 22 55 93
CVR: 34239797
lars@ortofysioterapi.dk